Privacyverklaring Rijschool Janet

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De website van Rijschool Janet kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van Rijschool Janet en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons  verstrekt.

Rijschool Janet kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarom Rijschool Janet uw gegevens nodig heeft?

Rijschool Janet verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Rijschool Janet uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang bewaart Rijschool Janet uw gegevens?

Rijschool Janet bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Deelt Rijschool Janet mijn gegevens met anderen?

Rijschool Janet verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen van het website bezoek

Op de website van Rijschool Janet worden algemene bezoekers gegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van het bezoeken van de pagina en de gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Rijschool Janet gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Rijschool Janet. Rijschool Janet zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging van uw gegevens

Rijschool Janet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Verder worden de door u in website formulieren verstrekte gegevens niet op de website bewaard.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Rijschool Janet op via info@rijschooljanet.nl. De website rijschooljanet.nl is een website van Rijschool Janet en is als volgt te bereiken:

Postadres:

Rijschool Janet
Janet Verbeek-Bruggink
Gelderse Hoek 44
8223 ZC Lelystad

Vestigingsadres:

Rijschool Janet
Janet Verbeek-Bruggink
Gelderse Hoek 44
8223 ZC Lelystad

Telefoon: 0639 717 396

E-mailadres: info@rijschooljanet.nl

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 54908078

Scroll naar boven